ابراهیم نجفی کانی

درباره من

دکتر ابراهیم نجفی کانی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی شیمی @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

من در سال 1388 به دانشگاه سمنان ملحق شدم. حوزه تخصصی من چسباننده های معدنی نظیر ژئوپلیمرها، سیمان و گچ می باشد. همچنین به فرآوری مواد معدنی هم بسیار علاقه مند بوده و بخشی از کارهای پژوهشی جاری خود را در این حوزه متمرکز نموده ام....

محقق گوگل

(1400/9/14)

استنادات

1140

h-index

16

i10-index

19

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1400/9/14)

استنادات

741

مقالات

25

h-index

14

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1388

دکتری

علم و صنعت ایران

1382

کارشناسی

علم و صنعت ایران

1384

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

تجارب

1399 تا کنون

رئیس دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز

دانشگاه سمنان

1396 تا 1399

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشگاه سمنان

1390 تا کنون

مدیر گروه پژوهشی گچ

دانشگاه سمنان

1392

مجری پروژه "عارضه یابی واحدهای فعال صنعت گچ کشور"

دانشگاه سمنان-کانون هماهنگی دانش صنعت گچ و نمک کشور

1396 تاکنون

دبیر کانون هماهنگی دانش صنعت گچ و نمک کشور

دانشگاه سمنان

از 1396

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

علم مواد

تجزیه و تحلیل در روش های شناسایی دستگاهی آنالیز مواد

اولویت های پژوهشی

تحقیق و پژوهش در زمینه فرآوری مواد معدنی

تحقیق و پژوهش در زمینه چسباننده های معدنی خاص

ژئوپلیمر

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی عملکرد فعال‏کننده‏های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال‏شده با قلیا
عمران مدرس(2020)
9511146004, ^عبدالحسین حداد*, ^ابراهیم نجفی کانی
Mechanical and Durability Properties of Poorly Graded Sandy Soil Stabilized with Activated Slag
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2020)
9511146004, ^ابراهیم نجفی کانی*, ^عبدالحسین حداد
Development of a phase-change material for heat storage in gypsum-based building materials
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy(2019)
9311139004, ^ابراهیم نجفی کانی*
Modeling the influence of chemical composition on compressive strength behavior of alkali activated phosphorus slag cement using statistical design
CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9211135009, ^ابراهیم نجفی کانی*
Rheology of activated phosphorus slag with lime and alkaline salts
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH(2018)
9211135009, ^ابراهیم نجفی کانی*, Angel Palomo Sanchez, Ana Fernandez Jimenez
Green cylindrical mesoporous adsorbent based on alkali-activated phosphorous slag: synthesis, dye removal, and RSM modeling
Adsorption(2018)
9212168003, ^ابراهیم نجفی کانی*
Rheology and apparent activation energy of alkali activated phosphorous slag
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2018)
9211135009, ^ابراهیم نجفی کانی*
ارزیابی ریسک شبکه توزیع گاز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در شهر سنندج
سلامت کار ایران(2017)
9111139012, ^ابراهیم نجفی کانی*, ^مهدی پروینی
Investigating gel molecular structure and its relation with mechanical strength in geopolymer cement based on natural pozzolan using in situ ATR-FTIR spectroscopy
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2017)
^ابراهیم نجفی کانی*, 9211135009
Performance evaluation of foaming agents in cellular concrete based on foamed alkali-activated slag
CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2017)
9011139004, ^ابراهیم نجفی کانی*, عای اله وردی
CARBONATION VERSUS EFFLORESCENCE IN ALKALI-ACTIVATED BLAST-FURNACE SLAG IN RELATION WITH CHEMICAL COMPOSITION OF ACTIVATOR
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2017)
علی اله وردی*, ^ابراهیم نجفی کانی, بابک شاوردی
Investigating the Relationship Between Heat of Hydration and Physico-mechanical Properties of Calcium Sulfate Hemihydrate in the Presence of Additives
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2016)
^ابراهیم نجفی کانی*, 9011139012, علی اله وردی
An Experimental investigation on improving the medium and late-age compressive strength of class G oil well cement
(2013)
علی اله وردی, ^ابراهیم نجفی کانی, شادی سلطانی
Efflorescence Control In Geopolymer Binders Based On Natural Pozzolan
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES(2011)
^ابراهیم نجفی کانی, علی اله وردی,
INVESTIGATING THE LINEAR EXPANSION, SET, AND STRENGTH BEHAVIORS OF THE BINARY MIXTURE ; PORTLAND CEMENT CLINKER-GYPSUM
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2011)
علی اله وردی, ^ابراهیم نجفی کانی, م. فضلی نژاد
Binary mixture of natural pozzolan/gypsum activated with portland cement clinker and chemical activators
CEMENT WAPNO BETON(2011)
علی اله وردی, ^ابراهیم نجفی کانی, سهیل ابوالحسنی
Effects Of Blast-Furnace Slag On Natural Pozzolan-Based Geopolymer Cement
CERAMICS-SILIKATY(2011)
علی الله وردی, ^ابراهیم نجفی کانی, مهشاد یزدانی پور
Influence of sodium oxide on properties of fresh and hardened paste of alkali-activated blast furnace slag
(2010)
علی الله وردی, ب شاهوردی, ^ابراهیم نجفی کانی
شبیه سازی CFD و بررسی اثر بافل در فرآیند خشک کردن پنل های گچی
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری(2021-01-14)
9621139002, ^ابراهیم نجفی کانی, ^امیر حیدری*
Comparative Experimental Study for Soil Stabilization by Alkali-Activated Slag and Ordinary Portland Cement
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2019-05-01)
9022141016, ^عبدالحسین حداد, ^ابراهیم نجفی کانی
میکروکپسولاسیون مواد تغییر فاز دهنده با پوسته ملامین فرمالدئید جهت ذخیره سازی انرژی
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-22)
9521139001, ^ابراهیم نجفی کانی*
Application of phase change materials (PCMs) in gypsum composites for thermal energy storage
XIX International Scientific and Technical Conference “Modern Technologies of Dry Mixtures in Construction”(2017-11-29)
^ابراهیم نجفی کانی*
Comparative study of methylene blue removal from aqueous solution using industrial waste and biomass
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی(2017-04-18)
9311137008*, ^ابراهیم نجفی کانی
بهینه سازی فرایند جذب سطحی رنگ بیسیک بلو 41 با پرلیت منبسط شده به منظرو جلوگیری از تخریب های زیست محیطی پساب نساجی
اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی(2016-08-31)
9311138002*, ^ابراهیم نجفی کانی
مطالعه اثر افزودن نانومواد به سیمان پرتلند به منظور بهبود خواص سیمان در تثبیت خاک
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2015-10-14)
^ابراهیم نجفی کانی, محسن توکل زاده
تاثیر ماده لیگنوسلولزی کاه بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت گچ
سومین همایش ملی گچ(2015-10-07)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی اثر استایرن اکریلیک بر خواص گچ با هدف تولید کامپوزیت گچی سبک وزن
سومین همایش ملی گچ(2015-10-07)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی روش های مختلف جهت دستیابی به بهبود استحکام و سختی الیاف کاه و چسبندگی ماتریس- الیاف در کامپوزیت های گچی
سومین همایش ملی گچ(2015-10-07)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی و مطالعه ژئو پلیمرها به عنوان ماده تثبیت کننده خاک
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی اثر افزودنی های شیمیایی بر بهبود خواص مکانیکی و جذب آب در محصولات گچی
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی و مطالعه مواد شیمیایی تثبیت کننده خاک های نرم
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2014-12-03)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی اثر هیدروژن پر اکسید در تولید محصولات سبک بر پایه سرباره فعال شده با قلیا
سومین کنفرانش بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست(2014-11-22)
^ابراهیم نجفی کانی, علی اله وردی
UTILIZATINO OF FTIR TECHNIQUE ON CHARACTERIZING MOLECULAR STRUCTURE OF NANO-CEMENT CONTAINING IRON OXIDE NANO-PARTICLE
سومین کنفرانش بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست(2014-11-22)
عباس عالیشاه, ^ابراهیم نجفی کانی, سعید حجتی آستانی
EFFECT OF Fe2O3 NANO-PARTICLE ON MICROSTRUCTURE OF PORTLAND CEMENT
سومین کنفرانش بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست(2014-11-22)
عباس عالیشاه, ^ابراهیم نجفی کانی, سعید حجتی آستانی
بررسی ارتباط بین پارامترهای راهبری و تلفات حرارتی از بدنه کوره دوار سیمان
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
روح اله کشاورز, ^ابراهیم نجفی کانی, پیمان آقاجری
بررسی پارامترهای موثر بر سنتز سیمان سبک ژئوپلیمری سازگار با محیط زیست
دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2014-02-27)
^ابراهیم نجفی کانی
The effects of additives on water resistance and achieving high strength in gypsum plaster
تکنولوژی های نوین در ملات های خشک بر پایه سیمان، گچ و بتن(2013-11-26)
^ابراهیم نجفی کانی
Study the Relationship Between Particle Size Distribution, Setting Times, Water Demand, and Compressive Strength in Gypsum Plaster
همایش جهانی گچ(2012-10-16)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی اثر پرلیت در سبک سازی محصولات گچی
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی محدوده دمایی تشکیل انیدریت در گچ و پلاسترهای گچ
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^ابراهیم نجفی کانی
بهبود استحکام کامپوزیت های گچی با رویکردی بر نانوتکنولوژی
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی اثر افزودنی های شیمیایی بر پایه نمک های سولفات و کلرید بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلاستر گچ
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی اثر توزیع دانه بندی بر زمان گیرش، مقاومت فشاری و نیاز به آب پلاستر گچ- ارزیابی 12 محصول مختلف
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
حمید کریمی فرد, ^ابراهیم نجفی کانی
تولید گچ سبک با استفاده از پلی استایرن انبساط یافته
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی اثر افزودنی های پلیمری بر خاصیت جذب آبی پلاستر گچ
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^ابراهیم نجفی کانی
بررسی ویژگی های جذب سطحی رنگها با استفاده از خاصیت جذب گچ
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^محسن مهدی پور قاضی, ^ابراهیم نجفی کانی
بهینه سازی سیستم تولید هوای فشرده در کارخانه سیمان کردستان
هشتمین همایش بین المللی انرژی(2011-05-24)
^ابراهیم نجفی کانی, سید بابک خامسی, مرتضی مهری
تعيين گرماي هيدراتاسيون در سولفات كلسيم همي هيدرات و برقراري ارتباط بين خواص مكانيكي و گرماي هيدراتاسيون
نجان مريم(تاریخ دفاع: 1392/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد آزمايشگاهي و شناسايي مواد سبك بر پايه سرباره كوره بلند ذ.ب آهن
ترامشلو آزاده(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز آزمايشگاهي گچ همي هيدرات نوع آلفا بر مبناي روش تر
ابراهيميان فهيمه(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف آلودگي رنگي از محيط هاي آبي با استفاده از ويژگي جذب سطحي گچ
اشرف فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت ريسك شبكه توزيع گاز شهري با استفاده از تكنولوژيGIS
مرادي افشار(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سنتز آزمايشگاهي گچ مقاوم در برابر آب با استفاده از افزودني هاي شيمييايي و ارزيابي فني و اقتصادي فرايند توليد
اسلامي آهنگر آتنا(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
(اصلاحيه)ارزيابي فرآيند حذف آلاينده هاي رنگي از محيط آبي با استفاده از ويژگي جذب سطحي ديتموميت و ديا توميت اصلاح شده
ابراهيمي پريسا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات فيزيكي – مكانيكي و ميكروساخاري كامپوزيت پليمرهاي آكريلات و گچ ارزيابي اقتصادي فرايند توليد
خردكار صالح هدايتي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات فيزيكي – مكانيكي و ميكروساخاري كامپوزيت الياف طبيعي و گچ ارزيابي اقتصادي فرايند توليد
ميرآخورلو فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي فرآيند حذف رنگ هاي نساجي از محلول آبي بر مبناي ويژگي جذب سطحي گل قرمز فعال شده
هاشمي سهي سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رنگبري پساب نساجي با استفاده از نانو جاذب هاي معدني پرليت و دياتوميت
جانقرباني حامد(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي توليد مواد تغيير فاز دهنده با فرم پايدار بر پايه پرليت و ورميكوليت و ارزيابي عملكرد آن در ماتريس گچي
خاموشي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حذف آلاينده هاي رنگي صنعت نساجي از محيط هاي آبي بر مبناي جذب سطحي با ورميكوليت منبسط شده
قازانچائي سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي رفتار رئولوژيكي و ميزان نفوذ گروت چسباننده معدني پليمري پايه سرباره فلزي
مهدي زاده حميده(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : دكتري
بررسي ترموسينتيكي حذف آلاينده هاي رنگي از محلول هاي آبي با استفاده از قابليت جذب سطحي ميكروسيليس
مرتضوي شهره(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي شيميايي و عملياتي موثر بر سنتز ژئوپليمر بر پايه سرباره فعال شده با قليا به عنوان جاذب براي حذف آلاينده هاي آبي
صالحي علي(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تثبيت خاك با استفاده از سيمان ژئوپليمري پايه سر باره
رفيعيان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تثبيت خاك با استفاده از سيمان ژئوپليمري پايه سر باره
رفيعيان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سنتز نانو ذرات تركيبات كبالت به روش احتراق محلول
دلال براتي مهسا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD فرآيند خشك كردن پنل هاي گچي در خشك كن هاي تونلي
قادري قهفرخي اعظم ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار رئولوژي سيمان آميخته حاوي سرباره فسفر و سرباره ذوب آهن
طاهرمنش صادق(تاریخ دفاع: 1398/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد مواد تغيير فاز دهنده كپسوله شده با هسته پارافيني و بررسي عملكرد حرارتي آن در ماتريس گچي
انتشاري غزل(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار رئولوژي گچ همي هيدرات در حضور افزودني هاي شيميايي
شكوهي فر اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي مايعات در تبخير كننده ميكرو به كمك المنت هاي حرارتي چاپي
تنگكي نرجس(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي تيتانيوم دي اكسيد از خاك ايلمنيت با استفاده از فرايندهاي هيدرومتالوژيكي
رجبي ماندانا ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي هيدروديناميكي و حرارتي و اصلاح ساختار هندسي در فرايند خشك كردن پنل گچي
قنبري عقيل(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي مصرف انرژي در ساختمان با پنل هاي گچي حاوي مواد تغيير فاز دهنده
هاشم ابادي معصومه ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف فلزات سنگين با استفاده از جاذب شكل دار بر پايه مواد فعال شده با قليا در فرآيند جذب سطحي پيوسته
اويسي مهديه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي با روش رويه پاسخ فرايند استخراج اسانس رازيانه به روش آب با دماي زير بحراني
قرباني اميرسعيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جاذب در فرايند پيوسته حذف مس از محلول آبي با جاذب شكل دار برپايه سرباره فعال شده
تاج ابادي مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانو كربنات كلسيم و سرباره كوره آهن بر رفتار خاك واگرا
عظيمي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و ارزيابي غشاي كامپوزيتي با پوشش كربني بر پايه مواد فعال شده با قليا براي جداسازي گازي
بنارشهرآبادي راضيه ، مقطع : دكتري
بهبود حذف آلاينده رنگي با استفاده از فتوكاتاليست تركيبي اكسيد منيزيم و زئوليت و بررسي آماري پارامترهاي موثر
رستمي اهنگركلايي ارزو ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار حرارتي كامپوزيت سرباره فعال شده و سبك دانه هاي معدني و سنتزي در دماي بالا
دغاغله سميره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص رئولوژيكي و هيدراتاسيون كامپوزيت ژئوپليمري مورد استفاده در بتن چاپي سه بعدي
سعادتي فرزانه ، مقطع : دكتري
بررسي اثر افزودني هاي مختلف بر خواص فيزيكي،مكانيكي و رئولوژيكي سيمان چاه نفت كلاس G
فريساد احمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودني هاي مختلف بر خواص فيزيكي،مكانيكي و رئولوژيكي سيمان چاه نفت كلاس G
فريساد احمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
استقرار مدل سيستمي مديريت بحران سازماني در يك واحد پتروشيمي
اعطائي مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين گرماي هيدراتاسيون در سولفات كلسيم همي هيدرات و برقراري ارتباط بين خواص مكانيكي و گرماي هيدراتاسيون
نجان مريم(تاریخ دفاع: 1392/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد آزمايشگاهي و شناسايي مواد سبك بر پايه سرباره كوره بلند ذ.ب آهن
ترامشلو آزاده(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز آزمايشگاهي گچ همي هيدرات نوع آلفا بر مبناي روش تر
ابراهيميان فهيمه(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف آلودگي رنگي از محيط هاي آبي با استفاده از ويژگي جذب سطحي گچ
اشرف فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت ريسك شبكه توزيع گاز شهري با استفاده از تكنولوژيGIS
مرادي افشار(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سنتز آزمايشگاهي گچ مقاوم در برابر آب با استفاده از افزودني هاي شيمييايي و ارزيابي فني و اقتصادي فرايند توليد
اسلامي آهنگر آتنا(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
(اصلاحيه)ارزيابي فرآيند حذف آلاينده هاي رنگي از محيط آبي با استفاده از ويژگي جذب سطحي ديتموميت و ديا توميت اصلاح شده
ابراهيمي پريسا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات فيزيكي – مكانيكي و ميكروساخاري كامپوزيت پليمرهاي آكريلات و گچ ارزيابي اقتصادي فرايند توليد
خردكار صالح هدايتي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات فيزيكي – مكانيكي و ميكروساخاري كامپوزيت الياف طبيعي و گچ ارزيابي اقتصادي فرايند توليد
ميرآخورلو فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي فرآيند حذف رنگ هاي نساجي از محلول آبي بر مبناي ويژگي جذب سطحي گل قرمز فعال شده
هاشمي سهي سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رنگبري پساب نساجي با استفاده از نانو جاذب هاي معدني پرليت و دياتوميت
جانقرباني حامد(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي توليد مواد تغيير فاز دهنده با فرم پايدار بر پايه پرليت و ورميكوليت و ارزيابي عملكرد آن در ماتريس گچي
خاموشي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حذف آلاينده هاي رنگي صنعت نساجي از محيط هاي آبي بر مبناي جذب سطحي با ورميكوليت منبسط شده
قازانچائي سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي رفتار رئولوژيكي و ميزان نفوذ گروت چسباننده معدني پليمري پايه سرباره فلزي
مهدي زاده حميده(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : دكتري
بررسي ترموسينتيكي حذف آلاينده هاي رنگي از محلول هاي آبي با استفاده از قابليت جذب سطحي ميكروسيليس
مرتضوي شهره(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي شيميايي و عملياتي موثر بر سنتز ژئوپليمر بر پايه سرباره فعال شده با قليا به عنوان جاذب براي حذف آلاينده هاي آبي
صالحي علي(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تثبيت خاك با استفاده از سيمان ژئوپليمري پايه سر باره
رفيعيان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تثبيت خاك با استفاده از سيمان ژئوپليمري پايه سر باره
رفيعيان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سنتز نانو ذرات تركيبات كبالت به روش احتراق محلول
دلال براتي مهسا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD فرآيند خشك كردن پنل هاي گچي در خشك كن هاي تونلي
قادري قهفرخي اعظم ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار رئولوژي سيمان آميخته حاوي سرباره فسفر و سرباره ذوب آهن
طاهرمنش صادق(تاریخ دفاع: 1398/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد مواد تغيير فاز دهنده كپسوله شده با هسته پارافيني و بررسي عملكرد حرارتي آن در ماتريس گچي
انتشاري غزل(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار رئولوژي گچ همي هيدرات در حضور افزودني هاي شيميايي
شكوهي فر اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي مايعات در تبخير كننده ميكرو به كمك المنت هاي حرارتي چاپي
تنگكي نرجس(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي تيتانيوم دي اكسيد از خاك ايلمنيت با استفاده از فرايندهاي هيدرومتالوژيكي
رجبي ماندانا ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي هيدروديناميكي و حرارتي و اصلاح ساختار هندسي در فرايند خشك كردن پنل گچي
قنبري عقيل(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي مصرف انرژي در ساختمان با پنل هاي گچي حاوي مواد تغيير فاز دهنده
هاشم ابادي معصومه ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف فلزات سنگين با استفاده از جاذب شكل دار بر پايه مواد فعال شده با قليا در فرآيند جذب سطحي پيوسته
اويسي مهديه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي با روش رويه پاسخ فرايند استخراج اسانس رازيانه به روش آب با دماي زير بحراني
قرباني اميرسعيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جاذب در فرايند پيوسته حذف مس از محلول آبي با جاذب شكل دار برپايه سرباره فعال شده
تاج ابادي مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانو كربنات كلسيم و سرباره كوره آهن بر رفتار خاك واگرا
عظيمي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و ارزيابي غشاي كامپوزيتي با پوشش كربني بر پايه مواد فعال شده با قليا براي جداسازي گازي
بنارشهرآبادي راضيه ، مقطع : دكتري
بهبود حذف آلاينده رنگي با استفاده از فتوكاتاليست تركيبي اكسيد منيزيم و زئوليت و بررسي آماري پارامترهاي موثر
رستمي اهنگركلايي ارزو ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار حرارتي كامپوزيت سرباره فعال شده و سبك دانه هاي معدني و سنتزي در دماي بالا
دغاغله سميره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص رئولوژيكي و هيدراتاسيون كامپوزيت ژئوپليمري مورد استفاده در بتن چاپي سه بعدي
سعادتي فرزانه ، مقطع : دكتري
بررسي اثر افزودني هاي مختلف بر خواص فيزيكي،مكانيكي و رئولوژيكي سيمان چاه نفت كلاس G
فريساد احمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودني هاي مختلف بر خواص فيزيكي،مكانيكي و رئولوژيكي سيمان چاه نفت كلاس G
فريساد احمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
استقرار مدل سيستمي مديريت بحران سازماني در يك واحد پتروشيمي
اعطائي مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
INVESTIGATING SHRINKAGE CHANGES OF NATURAL POZZOLAN BASED GEOPOLYMER CEMENT PASTE
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2011)
^ابراهیم نجفی کانی, علی اله وردی
Methods to control efflorescence in alkali-activated cement-based materials
Methods to control efflorescence in alkali-activated cement-based materials
Use of construction and demolition waste (CDW) for alkali- activated or geopolymer cements
Use of construction and demolition waste (CDW) for alkali- activated or geopolymer cements
الکتروفیلترهای صنعتی
الکتروفیلترهای صنعتی
دستگاه تعیین میزان نفوذپذیری گروت در محیط های متخلخل
دانشگاه سمنان(2018-08-13)
گروت چسباننده معدنی پلیمری بر پایه سرباره فسفر فعال شده با نمک قلیایی و آهک
دانشگاه سمنان(2018-08-07)
ساخت پرکن های جاذب برای برج های آکنده بر پایه سرباره فسفر پسماند و فعال شده با قلیا
دانشگاه سمنان(2018-02-26)
ارزيابي فني و اقتصادي مبتني بر ملاحظات زيست محيطي طرح توسعه توليد پانل گچي توليدي از سنگ گچ در شركت بهين سازان نو انديش سپاهان و تهيه گزارش توجيهي و مستندات فني جهت اخذ تاييديه كميسيون ماده 11 هواي پاك استان سمنان
(2020-08-02 00:00:00)
ممیزی انرژی اولیه و تبیین استاندارد مصرف انرژی برای واحد صنعتی کندر
(2020-03-04 00:00:00)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
موازنه-۹۹-۰۳-۲۱ (1399/03/22)
افزايش مقياس-۹۹-۰۳-۲۰ (1399/03/22)
طرح-۹۹-۰۳-۱۸ (1399/03/22)
طرح-۹۹-۰۳-۱۴ (1399/03/22)
موازنه-۹۹-۰۳-۱۴ (1399/03/22)
موازنه-۹۹-۰۳-۱۲-۲ (1399/03/22)
موازنه99-03-12 (1399/03/22)
طرح-۹۹-۰۳-۱۱ (1399/03/22)
موازنه-99-03-08 (1399/03/22)
طرح-۹۹-۰۳-۰۷ (1399/03/22)
افزايش مقياس-۹۹-۰۳-۰۶-۲ (1399/03/22)
افزايش مقياس-۹۹-۰۳-۰۶ (1399/03/22)
طرح-۹۹-۰۲-۳۱ (1399/03/03)
موازنه-99-02-31 (1399/03/03)
افزايش مقياس-۹۹-۰۲-۳۰ (1399/03/03)
موازنه-99-02-29 (1399/03/03)
طرح-۹۹-۰۲-۲۸ (1399/03/03)
زبان-۹۹-۰۲-۲۸ (1399/03/03)
طرح-99-02-24 (1399/02/26)
موازنه-۹۹-۰۲-۲۴ (1399/02/26)
افزايش مقياس-۹۹-۰۲-۲۳ (1399/02/26)
موازنه-۹۹-۰۲-۲۲ (1399/02/26)
طرح-۹۹-۰۲-۲۱ (1399/02/26)
زبان-99-02-21 (1399/02/26)
طرح-۹۹-۰۲-۱۷ (1399/02/20)
موازنه-۹۹-۰۲-۱۷ (1399/02/20)
طرح-۹۹-۰۲-۱۴ (1399/02/20)
موازنه-۹۹-۰۲-۱۵ (1399/02/20)
افزايش مقياس-۹۹-۰۲-۱۶ (1399/02/20)
طرح-۹۹-۰۲-۱۴ (1399/02/20)
زبان-۹۹-۰۲-۱۴ (1399/02/20)
موازنه-99-02-10 (1399/02/12)
افزايش مقياس-99-02-09 (1399/02/12)
موازنه-۹۹-۰۲-۰۸ (1399/02/12)
طرح-۹۹-۰۲-۰۷ (1399/02/12)
زبان-۹۹-۰۲-۰۷ (1399/02/07)
مقياس-۹۹-۰۲-۰۶ (1399/02/07)
موازنه-99-02-06 (1399/02/07)
طرح-99-02-04 (1399/02/07)
مقياس-99-02-04 (1399/02/07)
طرح-۹۹-۰۲-۰۳ (1399/02/07)
طرح-۹۹-۰۲-۰۳ (1399/02/07)
موازنه-۹۹-۰۲-۰۳ (1399/02/07)
طرح-۹۹-۰۲-۰۳ (1399/02/07)
افزايش مقياس-99-02-02 (1399/02/07)
موازنه-99-02-01 (1399/02/07)
طرح-2---31-01-99 (1399/02/07)
طرح-99-01-31 (1399/02/07)
زبان-۹۹-۰۱-۳۱ (1399/02/07)
زبان 99-01-30 (1399/02/07)
طرح و اقتصاد-۹۹-۰۱-۲۸ (1399/01/29)
موازنه 99-01-27 (1399/01/29)
طرح و اقتصاد-۹۹-۰۱-۲۷ (1399/01/29)
موازنه-۹۹-۰۱-۲۶ (1399/01/29)
افزايش مقياس-۹۹-۰۱-۲۶ (1399/01/29)
موازنه-۹۹-۰۱-۲۵ (1399/01/29)
موازنه-۹۹-۰۱-۲۴ (1399/01/24)
طرح و اقتصاد-۹۹-۰۱-۲۴ (1399/01/24)
زبان تخصصی-99-01-24 (1399/01/24)
طرح و اقتصاد-۹۹-۰۱-۲۱ (1399/01/22)
موازنه-99-01-20 (1399/01/22)
افزایش مقیاس-۹۹-۰۱-۲۱ (1399/01/22)
افزایش مقیاس-99-01-19 (1399/01/22)
طرح و اقتصاد-99-01-20 (1399/01/22)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان
e_najafi@semnan.ac.ir
+982333654283

فرم تماس